Четвер 1 грудня 2022

20 червня 2014

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Кваліфікаційна характеристика

  
  Комп’ютер стає невід’ємною частиною нашого життя. Розваги, робота, а також спілкування з усім світом за допомогою Інтернету – це не повний перелік можливостей, які дає комп’ютер людині для її розвитку.

     Якщо Ви молоді, енергійні, наполегливі і мрієте досягти успіху у житті, мати забезпечене майбутнє, улюблену роботу, користуватися повагою суспільства – ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС!!!
     Наш девіз  «Ми не просто готуємо кваліфікованих робітників, а формуємо молодих спеціалістів свої справи».

     Лабораторія, в якій проводяться заняття операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, має площу більше 70 кв.м та оформлена належним чином.
     Встановлено сучасне комп'ютерне обладнання, робочі місця учнів відповідають усім правилам охорони праці.

     Вивчаємо на уроках:

     Переваги навчання у нас:
•    Навчання безкоштовне.
•    Стипендіальне забезпечення.
•    Навчання зараховується до загального стажу роботи.
•    Проводяться заняття в спортивних секціях, гуртках художньої творчості.
•    Випускники можуть продовжити навчання у ВНЗ.
•    Посвідчення водія категорії “В”.

     Випускник може працювати:
•    на підприємствах,
•    об'єднаннях,
•    установах різних форм власності,
•    банківських установах,
•    видавництвах,
•    редакціях.

     Гарантуємо:
•    Високий рівень підготовки за обраною професією;
•    Можливість бути конкурентоздатним фахівцем комп'ютерної справи.

 

 

 

Читать далее

КХ Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

 

  1. 1.     Професія 4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»
  2. 2.     Кваліфікація ІІ категорія
  3. 3.     Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

-       основи безпеки праці, виробничої санітарії, правил експлуатації комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв;

-       будову і принципи дії, експлуатаційні особливості комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, офісного обладнання;

-       склад та інсталяційні особливості основних операційних систем;

-       особливості установки основних пакетів прикладних та інструментальних програм;

-       технології обробки інформації у відповідному програмному середовищі;

-       основи патентного та майнового права в галузі інформаційних технологій;

-       правила та методики побудови Веб-сайтів і Веб-додатків;

-       методики пошуку інформації в інформаційних мережах;

-       протоколи створення та побудови інформаційних мереж;

-       технічні вимоги до носіїв інформації та витратних матеріалів;

-       основи діловодства;

-       правила та методики тестування комп’ютерної техніки, периферійних пристроїв, офісного обладнання та засобів зв’язку;

-       основи іноземної мови професійного спрямування.

  1. 1.                                                                 Повинен вміти:

-       готувати персональний комп’ютер, периферійні пристрої та офісне обладнання до роботи;

-       установлювати операційні системи на ПК;

-       проводити діагностику персонального комп’ютера, периферійних пристроїв;

-       виконувати операції щодо технічного обслуговування персонального комп’ютера, периферійних пристроїв, офісного та комунікаційного обладнання;

-       виконувати комплекс робіт, пов’язаних з підготовкою носіїв інформації до роботи;

-       забезпечувати апаратний та програмний захист інформації.

-       налагоджувати операційні системи, драйвери периферійних пристроїв та офісного обладнання під запити користувача без використання мов програмування;

-       установлювати пакети прикладних та інструментальних програм згідно з профілем діяльності виробничого підрозділу та наявними правами інтелектуальної власності;

-       переносити інформацію з одного носія інформації на інший, носіїв цифрового фото та відеотехніки на ПК;

-       обробляти інформацію відповідно до установлених пакетів прикладних та інструментальних програм і профілю роботи виробничого підрозділу;

-       обробляти інформацію в текстових процесорах, форматувати її у вигляд, необхідний для її подальшого використання;

-       обробляти інформацію в електронних таблицях, форматувати її у вигляд, необхідний для її подальшого використання;

-       структурувати інформацію для введення в бази даних офісних пакетів, створювати неіндексовані бази даних початкового рівня з пакетів офісних програм, працювати в діючих базах даних, шукати інформацію у базах даних згідно з вимогами користувача, формувати результати роботи у вигляді, необхідному для подальшого використання;

-       створювати графічні об’єкти  у середовищах растрової та векторної графіки, конвертувати зображенння,  зберегати їх у вигляді, зручному для подальшого використання;

-       розробляти сценарії створення електронних презентацій у середовищах програмних продуктів, що відповідають запитам клієнта,  демонструвати їх з  використанням комп’ютерної та мультимедійної проекційної техніки;

-       створювати анімаційні зображення та супроводжувати їх;

-       створювати сценарії та здійснювати обробку відеозображень, конвертувати їх, форматувати та зберігати на відповідних носіях інформації;

-       створювати інтерактивні гіпертекстові середовища засобами офісних пакетів програмного забезпечення;

-       відправляти та отримувати електронну пошту, шукати інформацію за допомогою пошукових серверів;

-       розробляти та створювати Веб-вузли початкового рівня;

-       розробляти та тестувати Веб-додатки з використанням інструментальних та програмних засобів;

-       розміщувати та обслуговувати Веб-сайти у комп’ютерній мережі;

-       формувати критерії пошуку інформації на носіях інформації та в інформаційних мережах за запитами споживачів;

-       шукати інформацію на носіях інформації та в інформаційних мережах і формувати результати у вигляді, що відповідає запитам споживачів;

-       обслуговувати периферійне, офісне та комунікаційне обладнання без втручання в їх апаратну складову;

-       замінювати витратні матеріали;

-       проводити модернізацію, без підбору елементів, апаратної складової інформаційно-комунікаційної системи;

-       оновлювти програмні продукти з носіїв та через комп’ютерну мережу;

-       підключати до інформаційної системи нові апаратні елементи;

-       усувати пошкодженння у роботі апаратної частини і програмних продуктів, що не носять системного характеру;

-       виконувати потреби споживачів інформаційних послуг та продуктів у питанні їх інформування, обґрунтування вибору ПК, периферійного,  офісного, комунікаційного обладнання й програмного забезпечення та проводити їх технічне обслуговування в подальшому;

-       здійснювати контроль та діагностування поломок і збоїв, якщо вони не носять системного характеру в роботі апаратних засобів і програмних продуктів;

-       здійснювати контроль достовірності постійної, вхідної та вихідної інформації у ПК та комп’ютерній мережі;

-       здійснювати контроль за роботою систем захисту та кодування інформації;

-       здійснювати контроль за цілісністю та достовірністю проходження документів на всіх етапах роботи з ними;

-       здійснювати перевірку орфографії;

-       здійснювати перевірку цілісності баз даних;

-       здійснювати контроль за гіперпосиланнями в інтерактивних гіпертекстових середовищах;

-       дотримуватися вимог законодавства щодо інтелектуальної власності та майнових прав згідно з дією патентів на програмні продукти та інформаційні технології;

-       вести електронний документообіг у межах службових обов’язків;

-       працювати з діловими партнерами, споживачами послуг та  інформаційних продуктів.

  1. 4.     Загальнопрофесійні вимоги:

-       знати основи трудового права;

-       знати основи галузевої економіки;

-       знати основи енергоефективності;

-       основи психології, етики та етикету.

  1. 5.     Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта.

      6. Сфера використання випускника

Сфера використання випускника відповідає Державному класифікатору   ДК 003:2010.

Випускник може працювати на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких:

-       супроводжується виконанням технологічних операцій з обробки інформації та програмного забезпечення;

-       пов’язана з розробкою, розміщенням і супроводом Веб-сайтів та пошуком інформації в інформаційних мережах;

-       апаратне та програмне підключення до ПК периферійних пристроїв,  офісного та комунікаційного обладнання.

  1. 7.     Специфічні вимоги

     Вік: по закінченні терміну навчання  -  не менше 17 років.

     Стать: чоловіча, жіноча.

     Медичні обмеження.

 

 

Директор

Тернопільського ЦПТО № 1                                                В.І. Цьох

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

 

1.   Професія: 4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»

2.   Кваліфікація: І категорія

3.   Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:

-       конструкцію та принципи комплектування та роботи комплексів обладнання інформаційних систем;

-       технічні умови та методи випробування комплексів інформаційних систем;

-       призначення та технічні особливості контрольно-вимірювальних інструментів, які застосовуються під час ремонтних та налагоджувальних робіт;

-       порядок комплектування, налагоджування та технічного обслуговування інформаційних систем;

-       порядок оформлення документації на гарантійне обслуговування програмного забезпечення та інформаційних систем;

-       правила модернізації програмного забезпечення;

-       порядок монтажу мережі та мережевого обладнання, адміністрування

 та діагностування програмних компонентів мережі;

-       систему пошуку та оновлення драйверів;

-       порядок проведення регламентних робіт з обслуговування мережі, сервера, операційної системи;

-       порядок під’єднання нових периферійних пристроїв, налагодження їх під замовлення;

-        принципи формування баз даних.

  1. 2.                                                                  Повинен вміти:

-       виконувати роботи, що пов’язані із упровадженням та контролюванням комплексних інформаційних систем, оформленням та виконанням гарантійних зобов’язань для замовників робіт;

-       запроваджувати модернізацію компонентів програмного забезпечення;

-       здійснювати монтаж мережі та мережевого обладнання;

-       здійснювати окремі функції з програмування, адміністрування та діагностування мережі;

-       виявляти та виправляти помилки у роботі апаратури комплексних інформаційних систем;

-       виконувати регламентні роботи з обслуговування інформаційних мереж, серверів, операційних систем;

-       визначати, створювати та укомплектовувати, конфігурації інформаційних систем;

-       встановлювати та налагоджувати сервер мережі;

-       контролювати та підтримувати у належному стані комплекси апаратури з обробки інформації та програмного забезпечення;

-       оформлювати документацію для гарантійного обслуговування програмного забезпечення та інформаційних систем.

-       під’єднувати нові периферійні пристрої, налагоджувати їх під замовлення;

-        формувати бази даних.

4 . Загальнопрофесійні вимоги:

-       раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

-       додержуватись норм технологічного процесу;

-       не допускати браку в роботі;

-       знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-       використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

-       дотримуватися вимог безпеки праці під час роботи персонального комп’ютера, периферійного та офісного обладнання.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник". Стаж роботи за професією "Оператора з обробки інформації та програмного забезпечення" II категорії – не менше 1 року.

6. Сфера використання випускника

Сфера використання випускника відповідає Державному класифікатору   ДК 003:2010.

Випускник може працювати на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з:

-       тестуванням вузлів обладнання або окремих елементів персонального комп’ютера та периферійного обладнання.

-       монтажем мережі та мережевого обладнання, установленням та налагодженням сервера мережі,  адмініструванням та діагностуванням програмних компонентів мережі, проведенням регламентних робіт з обслуговування мережі, сервера, операційної системи;

-       створенням конфігурації та комплектації інформаційної системи під замовлення, проектуванням архітектури персонального комп’ютера;

-       тестуванням комплексної інформаційної системи;

-       під’єднанням нових периферійних пристроїв, налагодженням їх під замовлення;

-       формуванням баз даних;

-       оформленням гарантійних документів на обслуговування інформаційних систем.

 

  1. 7.      Специфічні вимоги

     Вік: по закінченні терміну навчання  -  не менше 18 років.

     Стать: чоловіча, жіноча.

     Медичні обмеження.

 

 

 

Читать далее

Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія). Оператор комп'ютерного набору

Кваліфікаційна характеристика


    Комп’ютер стає невід’ємною частиною нашого життя. Розваги, робота, а також спілкування з усім світом за допомогою Інтернету – це не повний перелік можливостей, які дає комп’ютер людині для її розвитку.

     Якщо Ви молоді, енергійні, наполегливі і мрієте досягти успіху у житті, мати забезпечене майбутнє, улюблену роботу, користуватися повагою суспільства – ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС!!!
     Наш девіз  «Ми не просто готуємо кваліфікованих робітників, а формуємо молодих спеціалістів свої справи».

     Лабораторія, в якій проводяться заняття операторів з обробки інформації та програмного забезпечення, має площу більше 70 кв.м та оформлена належним чином.
     Встановлено сучасне комп'ютерне обладнання, робочі місця учнів відповідають усім правилам охорони праці.

     Вивчаємо на уроках:

     Переваги навчання у нас:
•    Навчання безкоштовне.
•    Стипендіальне забезпечення.
•    Навчання зараховується до загального стажу роботи.
•    Проводяться заняття в спортивних секціях, гуртках художньої творчості.
•    Випускники можуть продовжити навчання у ВНЗ.
•    Посвідчення водія категорії “В”.

     Випускник може працювати:
•    на підприємствах,
•    об'єднаннях,
•    установах різних форм власності,
•    банківських установах,
•    видавництвах,
•    редакціях.

     Гарантуємо:
•    Високий рівень підготовки за обраною професією;
•    Можливість бути конкурентоздатним фахівцем комп'ютерної справи.

 

 

 

Читать далее

КХ Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія). Оператор комп'ютерного набору

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

 

 

Читать далее