Неділя 5 лютого 2023

Школа "Молодого майстра"

 Формування педагога як творчої особистості,

здатної до створення якісного нового,

значущого для практичної педагогічної діяльності,

- одне з найважливіших завдань сучасної науки і практики.

 

   З метою сприяння підвищення фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконалення майстерності, озброєння новітніми знаннями, методикою та технологією навчання у ДНЗ «Тернопільський ЦПТО» старшими майстрами та методистами проводиться «Школа молодого майстра» кожного місяця.

  Основними завданнями школи є: поглиблення знань теорії та методики навчання і виховання, сприяння оволодінню молодими майстрами виробничого навчання основних нормативних документів, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психологічного досвіду.

Провідними формами роботи школи є:

- Наставництво;

- Відвідування уроків у досвідчених педагогів;

- Проведення уроків слухачами школи «Мій перший відкритий урок»;

- Практичні заняття з окремих питань;

- Індивідуальна робота з слухачами школи.