Неділя 5 лютого 2023

Форми і методи роботи

    Престиж навчального закладу великою мірою залежить від педагогічних кадрів, їх майстерності, професіоналізму та творчого підходу до повсякденної роботи. Провідну роль у підвищенні педагогічної вправності відіграє методична робота, яка проводиться у нашому закладі систематично та цілеспрямовано через колективну та індивідуальну діяльність педагогів.
   Пріоритетним для методичної служби Центру було і залишається надання допомоги педагогічним працівникам для забезпечення виконання тих завдань, які стоять перед навчальним закладом.
   У цьому навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу над реалізацією єдиної  науково-педагогічної проблеми «Підвищення якості навчально-виховного процесу з метою формування успішної особистості учня шляхом використання нових сучасних виробничих та інноваційних технологій».  Розроблено план роботи на 5 років.
   Чітка постановка основної проблеми дає змогу направляти творчу енергію всього колективу на пошук оптимальних варіантів вирішення постановлених завдань.
    Наші педагоги – в постійному пошуку. Це – команда однодумців, професіоналів.
    Методична робота в нашому навчальному закладі спрямована:
•    діагностику рівня фахової підготовки педагогів з метою диференційованого удосконалення їхньої теоретичної обізнаності (анкетування, відвідування уроків і позакласних заходів, вивчення документації, контроль знань);
•   інформаційно-методичне забезпечення неперервної освіти педагогів;
•   надання індивідуальної допомоги викладачам, вихователям, майстрам виробничого навчання в удосконаленні їх методичної культури і професійної майстерності;
•   на формування готовності педагогічних працівників працювати в умовах модернізації освітньої і професійної діяльності;
•   на спонукання до самовдосконалення свого кваліфікаційного рівня;
•   на стимулювання до творчого пошуку;
•  накопичення, систематизацію та удосконалення матеріалів з навчально-методичної роботи; вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;
•    на створення дидактико-методичного забезпечення предметів і професій.

   Методична робота ведеться через колективні та індивідуальні форми. Серед них наймасовішою і найтрадиційнішою є засідання педагогічної ради, які проводяться згідно річного плану роботи Центру. На них підводяться підсумки навчально-виховної і навчально-виробничої роботи, аналізується робота методичних комісій, розглядаються питання впровадження новітніх технологій на уроках теоретичного та виробничого навчання, ведеться розмова про вплив рівня майстерності педагога на формування інтелектуальної і творчої особистості учня, проходить обмін думками про підвищення якості освітнього рівня робітника з урахуванням державних стандартів.
   З метою обговорення оперативних актуальних питань навчання і виховання  щотижнево проводяться інструктивно-методичні наради.
   Окрім цього, методичною службою Центру практикуються так звані «методичні оперативки». Проводяться вони диференційовано: окремо для голів методичних комісій і окремо для педагогів, які працюють у групах молодших спеціалістів. На них обговорюються методичні питання, які потребують нагального вирішення.
   Працює у нашому закладі «Школа молодого викладача» і «Школа молодого майстра», де молоді педагоги підвищують свій фаховий рівень. Заняття цих шкіл носили практичний характер. Кожне засідання – це обговорення відкритого уроку досвідчених педагогів, а бо ж детальний аналіз уроку молодого колеги.
   Майже до кожного заняття методична служба Центру готує відповідні пам’ятки чи методичні рекомендації. Серед них такі: «Шпаргалка з основ дидактики», «Пам’ятка молодому педагогу», «Ази процесу навчання», «Проектуємо урок», «Краплини мудрості на щодень».
   Окрім цього, для усіх молодих спеціалістів організовано педагогічне наставництво.

   Та все ж таки основною формою методичної роботи була і залишається методична (циклова) комісія. Саме через залучення до роботи в методичних комісіях педагоги отримують певні знання і поради з проблем, які їх хвилюють.
   Реалізуючи усі ці завдання, кожна методкомісія працює над певною методичною проблемою, яка, звичайно, витікає з основної методичної проблеми закладу. А, в свою чергу, кожен член методичної комісії визначив індивідуальну методичну проблему.
   В 2013-2014 навчальному році у нас працює 13 методичних комісій, засідання яких проводяться щомісяця згідно плану роботи, протоколюються та підтверджуються відповідними документами. При потребі вирішення нагальних питань проводяться додаткові  позапланові засідання.
    Методичні комісії вивчають і використовують в навчальному процесі нові педагогічні і виробничі технології, аналізують стан і результати навчально – виробничого та навчально – виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів; надають допомогу молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів; організовують та проводять конкурси професійної майстерності, предметні тижні.
   На засіданнях обговорюються результати директорських контрольних робіт, державної підсумкової атестації, підготовка та проведення виробничої практики, підсумки випускних кваліфікаційних екзаменів ; заслуховуються питання з досвіду роботи членів методкомісії.
Всі методичні комісії на своїх засіданнях у І семестрі розглянули і обговорили плануючу документацію, стан успішності у І семестрі, завдання та результати для проведення контрольної перевірки знань, олімпіад, конкурсів професійної майстерності, скоригованого семестрового оцінювання, проведення тижня предмету чи професії, плани роботи кабінетів, майстерень, лабораторій.
   На підсумковому засіданні кожна методкомісія аналізує роботу за весь навчальний рік і планує на наступний рік.

  Індивідуальна робота сприяє зростанню самоосвіти педпрацівників, озброєнню їх основами  методології, науково–технічними знаннями з психології та педагогіки, сучасною методикою навчання, вмінням практично застосовувати педагогічний та виробничий досвід. Кожен член методичної комісії працює над певною педагогічною проблемою в контексті основної методичної проблеми Центру. І як кінцевий результат такої роботи є: методична розробка чи виступ з обміном досвіду, чи проведення відкритого уроку.


    Інформаційно-методичною базою Центру є методичний кабінет, в якому зосереджено:
•    нормативна і плануюча документація;
•    інформаційно-методичні матеріали;
•    творчі доробки наших педагогів тощо.
   На даний момент у кабінеті зроблено капітальний ремонт, поміняно стенди, триває робота з омеблювання та створення електронної бази методичних та фахових напрацювань педагогічних працівників нашого навчального закладу.


    При методичному кабінеті організовано роботу трьох творчих груп, які працюють у таких напрямках:
•    «Сучасні виробничі технології у будівництві» (керівник Камінська О.М.);
•    «Інформаційні технології на виробництві» (керівник Богач Н.В.);
•    «Сучасні виробничі технології у електромонтажні та слюсарні справі» (керівник Грицик О.З.).
   Велика увага приділяється самоосвітній діяльності та підвищенню кваліфікації педагогічних працівників.
    Майже усі педагогічні працівники освоїли інформаційно-комунікаційні технології навчання за освітньою програмою «Intel. Навчання для майбутнього».
    В методичному кабінеті постійно ведеться робота з питань атестації педагогічних працівників, створена добірка матеріалів – “На допомогу тим, хто атестується”.


    У методичному кабінеті для послуг працівників оновлено експозиційні стенди, створено зразки нормативно-плануючої документації для майстрів виробничого навчання, викладачів, вихователів і класних керівників, оформлено куток психолога, в якому розміщено рекомендації для керівників груп. Методичні напрацювання наших педагогів систематизовано у папки під назвою «Методична скарбничка», сформовано папки з матеріалами «З досвіду роботи», «На допомогу головам методичних комісій». З метою ознайомлення педагогів з новими педагогічним технологіями оформлено вітрину «Знайомтесь, нові технології».
    На допомогу педагогам у методкабінеті розроблено зразки паспортів кабінету, майстерні, картки-завдання різного типу, різнорівневі завдання для проведення контрольних і тематичних робіт.

    Розуміючи, що ефективністю роботи методичного кабінету і вплив його на зростання професійної майстерності педагогів є його оснащення, методична служба Центру систематично оновлює, поповнює, акумулює актуальні матеріали з методики викладання та виховання. Систематично поповнюються вітрини з пропаганди передового досвіду, з матеріалами новітніх технологій, з нормативними документами.

 

 

 

<< < червня 2014 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Онлайн

На сайті 37 гостей та відсутні користувачі