Методична комісія викладачів іноземних мов

Знання іноземних мов завжди було ознакою високої культури, освіченості, оскільки дають можливість комунікувати з іншими народами, налагоджувати плідну співпрацю. Це можливість отримати цінний досвід, ознайомитися з історією, культурою та досягненнями інших націй. За умов входження України до європейської спільноти такі знання перетворюються на нагальну необхідність. Тому цілком закономірно, що викладачі ДНЗ «Тернопільський ЦПТО» намагаються дати своїм вихованцям ґрунтовні знання з цього навчального предмету.

 

На засіданнях методичної комісії розглядаються актуальні питання сьогодення, а саме формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови, формування мовленнєвої культури, творчих здібностей, культури полеміки, критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного; сучасні технології навчання як основний засіб розвитку комунікативної компетенції учнів.

Викладачі методичної комісії іноземних мов намагаються не лише навчити учнів розмовляти іноземними мовами, але й розширити світогляд, орієнтацію в сучасному світі, виробити власний зрілий погляд на суспільні процеси. У своїй роботі використовують сучасні методи та засоби навчання, діляться досвідом викладання із колегами: неодноразово на базі Центру проводилися обласні засідання методичної комісії викладачів іноземних мов та ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з англійської та німецької мов. Учні Центру щорічно є серед переможців ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської та німецької мов.

Досвідченими викладачами методичної комісії проводяться майстер-класи для молодих спеціалістів.

Щорічно в ДНЗ «Тернопільський ЦПТО» проходить Тиждень іноземних мов, на якому проведено конкурс групових учнівських проектів на тему: «Проблеми молоді», інформацію на котрих учні подавали англійською та німецькими мовами. Всі проектні роботи було виставлено на огляд і обговорення, а в кінці тижня підведено підсумок.

Для учнів всіх груп викладачами англійської та німецької мов було проведено виховні заходи «Проблеми сучасних підлітків». Метою заходу була активізація знання лексичного матеріалу з теми, навичок говоріння, формування навичок зв’язного мовлення з іноземних мов. Крім того, учні Центру приймали активну участь у караоке пісень іноземною мовою, опитуванні  «Визначення рівня своєї толерантності».