Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

1. Професія    7122.2    муляр

2. Кваліфікація – 2 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
основні види  стінових матеріалів; способи приготування розчинових сумішей; способи пробивання гнізд та отворів у муруванні; правила розбирання мурування фундаментів, стін і стовпів; види стропів і захватних пристроїв; основні види такелажної оснастки; правила переміщення та складання вантажів малої маси; основні поняття про електричні кола; вимоги до виконання та оформлення будівельних креслень.

Повинен уміти:
виконувати мурування цегляних стовпчиків під лаги підлоги; готувати розчинові суміші вручну; очищати цеглу від розчинової суміші; пробивати гнізда, борозни та отвори в цегляному та бутовому муруванні вручну; розбирати вручну бутові фундаменти, цегляне мурування стін і стовпів; засипати канали або короби порошкоподібними матеріалами або мінеральною ватою; зачіплювати піддони, контейнери, залізобетонні вироби та інші вантажі інвентарними стропами за монтажні петлі, скоби, гаки тощо; виконувати прості будівельні креслення.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен знати і застосовувати на практиці:
а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм у інших країнах;
б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;
в) загальні відомості про комп’ютерно-інформаційні технології для автоматизації будівництва;
г) призначення, порядок установлення й перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;
ґ) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;
д) норми ділової поведінки та етики професійних відносин;
е) основні положення й порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
є) застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

Повинен:
а) раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватися норм технологічного процесу;
в) виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни  або  визначення  стану   предметів  виробництва,  технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції, продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);
д) застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;
е) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
є) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, правила безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
ж) додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
з) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;
і) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Повна, базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Загально-будівельні роботи.

7.    Специфічні вимоги
7.1.  Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.Підстава:
ДСПТО 7122.2. 0002-2005


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

1.   Професія       7122.2     муляр

2.   Кваліфікація – 3 розряд

3.      Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
основні властивості стінових матеріалів і розчинових сумішей, гідроізоляційних матеріалів для ізолювання фундаментів та стін; прості схеми мурування й перев’язування швів; прийоми мурування; мурування простих стін; способи розстилання розчинової суміші на стіні, розкладання цегли та забутовки; вимоги до якості цегляного мурування та збірних залізобетонних конструкцій, що монтуються в кам’яних будовах; правила роботи пневматичним й електричним інструментом, що застосовується під час будівництва кам’яних будов та споруд; основні види деталей та збірних конструкцій, що застосовуються під час роботи; вимоги до якості мурування; послідовність читання будівельних креслень.

Повинен уміти:
виконувати мурування простих стін із цегли та дрібних блоків під штукатурку або розшивку швів одночасно з муруванням; заповнювати каркасні стіни; улаштовувати фундамент із бутового каменю та цегляної щебінки під заливку; улаштовувати цементну стяжку, горизонтальну гідроізоляцію фундаментів рулонними матеріалами; закладати цеглою та бетоном борозни, гнізда й отвори, пробивати прорізи в цегляних та бутових стінах механізованим інструментом; розбирати мурування мостових опор механізованим інструментом; пробивати гнізда, борозни та отвори в цегляному та бутовому муруванні механізованим інструментом; проводити монтаж у кам’яних будинках залізобетонних перемичок над віконними та дверними прорізами й нішами; читати будівельні креслення.

4.    Загальнопрофесійні вимоги
Повинен знати й застосовувати на практиці:
а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;
б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;
в)  використання комп’ютерно-інформаційних технологій у будівництві;
г) призначення, порядок установлення й перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;
ґ) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;
д) норми ділової поведінки та етики професійних відносин;
е) основні положення й порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
є) застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян

Повинен:
а) раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватися норм технологічного процесу;
в) виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни  або  визначення  стану   предметів  виробництва,  технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції, продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);
д) застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;
е) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації у цілому);
є) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, правила безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
ж) додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
з) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;
і) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Професійно-технічна освіта за професією 2 розряду за умови продовження навчання у професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційного рівня без вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією муляр 2 розряду не менше 1 року.     
Наявність посвідчення такелажника в разі стропування  вантажів: піддонів, контейнерів, вантажозахватних пристроїв тощо.
6.    Сфера професійного використання випускника  
Загально-будівельні роботи.

7.    Специфічні вимоги
7.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3 Медичні обмеження.Підстава:
ДСПТО 7122.2. 0002-2005


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

1. Професія    7133.2    штукатур

2. Кваліфікація – 2 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
види й призначення штукатурок; види основних матеріалів, які застосовуються для приготування звичайних штукатурних розчинових сумішей; матеріали для виготовлення гіпсових плит для влаштування коробів вентиляції; види й призначення робочого інструменту й пристроїв для виконання штукатурки; способи, вимоги до  підготовки поверхонь під обштукатурювання вручну; способи приготування простих та складних розчинових сумішей для звичайної штукатурки; способи нанесення  розчинової суміші кельмою, ковшем та соколом; вимоги до простої штукатурки.

Повинен уміти:
виготовляти вручну та прибивати дранкові щити, очеретяні плетива; набивати поштучну дрань на поверхні стель і стін; прибивати ізоляційні матеріали та металеві сітки; насікати поверхні ручним способом; виконувати обплітання цвяхів дротом і установлювати в стінах пробки; завантажувати бункера-живильника матеріалами під час пневматичного подавання гіпсу або цементу; приготовляти та проціджувати штукатурні розчинові суміші; приготовляти розчинові склади з готових сухих будівельних сумішей; транспортувати сухі й розчинові суміші в межах робочої зони; виконувати нанесення штукатурної розчинової суміші  на поверхні вручну; виконувати розрівнювання  розчинової суміші напівтерком, соколом та правилом уздовж лузгів.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен знати і застосовувати на практиці:
а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм у інших країнах;
б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;
в) загальні відомості про комп’ютерно-інформаційні технології для автоматизації будівництва;
г) призначення, порядок установлення й перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;
ґ) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;
д) норми ділової поведінки та етики професійних відносин;
е) основні положення й порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
є) застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

Повинен:
а) раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватися норм технологічного процесу;
в) виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни  або  визначення  стану   предметів  виробництва,  технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції, продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);
д) застосовувати способи й прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;
е) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
є) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, правила безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
ж) додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
з) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами й правилами внутрішнього трудового розпорядку;
і) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Повна, базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Загально-будівельні роботи.

7.    Специфічні вимоги
7.1.  Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.


Підстава:
ДСПТО 7133.2 000000-2005Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

1.   Професія       7133.2     штукатур

2.   Кваліфікація – 3 розряд

3.   Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
основні властивості матеріалів і готових сухих сумішей, що застосовуються в штукатурних роботах; призначення та способи приготування штукатурних  розчинових сумішей; склад мастик для кріплення гіпсокартонних листів; вимоги до якості приготування розчинових сумішей, мастик і клейових сумішей для кріплення гіпсокартонних листів; способи улаштування вентиляційних коробів; послідовність виконання поліпшеного штукатурення; способи нанесення штукатурної розчинової суміші на поверхні; способи виконання галтелей уручну; будову сучасного ручного механізованого інструменту; механізми  для нанесення розчинових сумішей на поверхні; будову розчинонасосів та форсунок, штукатурних станцій, штукатурних агрегатів; причини виникнення дефектів штукатурок, способи їх попередження й усунення; раціональні методи організації штукатурних робіт; вимоги до якості штукатурних робіт; правила безпеки праці в процесі виконання штукатурних робіт.

Повинен уміти:
насікати поверхні механізованими інструментами; натягувати металеві сітки на каркаси і обмазувати їх розчиновими сумішами; приготовляти розчинові суміші для звичайних штукатурок,  мастики для кріплення гіпсокартонних листів; готувати розчинові суміші з різними домішками для прискорення та сповільнення тужавлення; заповнювати щілини (порожнини) між віконними (дверними) прорізами та коробками і ущільнювати місця з’єднань перегородок тощо; ущільнювати (герметизувати) місця прилягань наличників і плінтусів до стін; готувати гіпсокартонні листи під лицювання; виконувати поліпшене обштукатурювання поверхонь стель, стін, укосів, балок, стовпів та ремонт поліпшеної штукатурки; виконувати обштукатурювання швів між плитами збірних залізобетонних елементів з нарізанням рустів; виконувати галтелі вручну; залізнити вертикальні та горизонтальні обштукатурені поверхні; кріпити гіпсокартонні листи до поверхонь; збирати, розбирати та очищати форми для відливання плит з укладанням арматури; відливати плити з укладанням арматури; зачищати та підмазувати плити і блоки вентиляційних коробів; застосовувати сучасний робочий інструмент, пристрої та механізми; раціонально організовувати робоче місце штукатура; виправляти дефекти штукатурки; здійснювати контроль виконаної роботи.
4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен знати і застосовувати на практиці:
а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;
б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;
в)  використання комп’ютерно-інформаційних технологій в будівництві;
г) призначення, порядок установлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;
ґ) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;
д) норми ділової поведінки та етики професійних відносин;
е) основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
є) застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян

Повинен:
а) раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватися норм технологічного процесу;
в) виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни  або  визначення  стану   предметів  виробництва,  технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;
г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції, продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);
д) застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;
е) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
є) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, правила безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
ж) додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
з) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;
і) використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти
Професійно-технічна освіта за професією 2 розряду за умови продовження навчання в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційного рівня без вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією штукатур 2 розряду не менше 1 року.     
Наявність посвідчення такелажника у разі стропування  вантажів: піддонів, контейнерів, вантажозахватних пристроїв тощо.

6. Сфера професійного використання випускника  
Загально-будівельні роботи.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3 Медичні обмеження.


Підстава:
ДСПТО 7133.2 000000-2005Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

1. Професія: 7141.1 Маляр

2. Кваліфікація: 2 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

види основних матеріалів й сумішей, що застосовуються під час виконання малярних і шпалерних робіт; способи підготовлення поверхні для фарбування та обклеювання; найменування та призначення ручного інструменту та пристроїв.

Повинен уміти:

виконувати найпростіші роботи під час фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього  середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення  природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати  основи інформаційних технологій.

5. Вимоги  до  освітнього  рівня  осіб,  які  навчатимуться   в  системі
професійно-технічної освіти
Повна загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Будівництво завершених будівель; цивільне будівництво: завершальні будівельні роботи, роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту.
7. Специфічні вимоги
1.Вік: по закінченню терміну навчання - не менше 17 років.
2. Стать: чоловіча, жіноча.
3.Медичні обмеження.Підстава:
ДСПТО 7141.2 - F0.45.40 - 2008Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

1. Професія: 7141.1 Маляр

2. Кваліфікація: 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

властивості основних матеріалів і сумішей, що застосовуються під час виконання малярних та шпалерних робіт; основні вимоги до якості фарбування; будову механізмів для приготування та перемішування шпаклювальних сумішей; способи варіння клею; способи розкроювання шпалер.

Повинен уміти:

виконувати прості роботи під час фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)    раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б)    додержуватись норм технологічного процесу;
в)    не допускати браку в роботі;
г)    знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д)    використовувати в разі необхідності асоби попередженні і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати інформаційні технології

5. Вимоги до освітнього рівня  осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо–кваліфікаційний рівень – «Маляр (будівельні роботи)» 2-го розряду:
- за умови продовження первинної професійної підготовки у професійних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Маляр
(будівельні роботи)» 2-го  розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Будівництво завершених будівель; цивільне будівництво: завершальні будівельні роботи, роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту.

7. Специфічні вимоги

1. Вік: по закінченню терміну навчання - 16,5 років.
2. Стать: чоловіча, жіноча.
3. Медичні обмеження.Підстава:
ДСПТО 7141.2 - F0.45.40 - 2008