Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

1. Професія: 5169 «Охоронник»

2. Кваліфікація: 1 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
Чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності; організаційні вимоги до охорони об'єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів; службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об'єкта, доступу та допуску осіб до матеріальних та інших цінностей; тактико-технічні характеристики та правила використання охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення, територію об’єкта, особливості периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об'єкта, що охороняється; систему попереджувальних знаків і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час зупинок, завантаження та розвантаження, службові телефони, спеціальні знаки на перепустках та документації, зразки підписів та особисто службових і посадових осіб, які відповідають за охорону об'єкта, представників власника або уповноваженого ним органу; порядок дресирування та тренування службового собаки, застосування службового собаки, використання та застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони; порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляд речей і вилучення речей та документів, оформлення матеріалів на осіб, що скоїли адміністративні правопорушення; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки, порядок надання першої медичної допомоги; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв'язку з ними.

Повинен уміти:
Охороняти стаціонарний об'єкт, а також вантажі, що перевозяться різними транспортними засобами. Здійснювати візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за об'єктом, що охороняється.
Під час охорони стаціонарних об’єктів із встановленим пропускним режимом пропускати працівників, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту і випускати їх із території об'єкта в установленому порядку і за зразками документів, затверджених власником об'єкта або уповноваженим ним органом.
Звіряти дані супровідних документів із фактичною наявністю вантажів, перевіряти належність поданих для перевірки документів особі пред'явника.
Приймати та здавати вантажі з відповідними документами. Повідомляти старшого наряду з охорони, а під час виконання охоронних функцій в індивідуальному порядку – представника власника об’єкта або уповноваженого ним органу про неприбуття вантажів у встановлені терміни. Разом зі змінним охоронником та старшим наряду охорони перевіряти цілісність об'єкта, що охороняється, наявність замків та інших замикальних пристроїв, цілісність конструктивних елементів об'єкта, приміщень, місць зберігання транспортних засобів, що охороняються, наявність пломб і відбитків печаток у місцях, які визначено для опломбування, зберігання на стаціонарному об'єкті або під час перевезення матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей.
У разі виявлення факту невідповідності до вимог, що не дозволяє прийняти об’єкт під охорону або виконувати інші функції з охорони, повідомляти про це безпосередньому керівникові, у підпорядкуванні якого перебуває, та представника і власника об’єкта або уповноваженого ним органу. У разі виявлення пошкоджень та зіпсованості конструктивних елементів об'єкта, що охороняється, місць зберігання матеріальних та інших цінностей, пакування вантажів для їх перевезення, відсутності пломб і відбитків печаток на них невідкладно сповіщати про це представника власника або уповноваженого ним органу, старшого наряду охорони об'єкта або повідомляти про подію в територіальні органи внутрішніх справ.
Приймати та здавати об'єкт або вантажі, що перевозяться, із записом про це в журналі приймання-здавання об'єкта під охорону.
Візуально та з використанням спеціального обладнання контролювати периметр огорожі, правильність застосування комплексу організаційно-технічних заходів захисту місць зберігання та перевезення матеріальних та інших цінностей. Періодично контролювати справність охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення тощо.
Забезпечувати зберігання вогнепальної зброї, інвентарного майна поста охорони.
У разі прямого нападу на об'єкт, що охороняється, з метою розкрадання, пограбування матеріальних та інших цінностей, безпосередньої загрози життю та здоров'ю охоронника об'єкта, інших працівників та осіб, які перебувають на території об'єкта, що охороняється, протиправних дій проти персоналу охорони під час виконання покладених на нього завдань та обов'язків застосовувати проти порушників заходи необхідної оборони відповідно до чинного законодавства України.
    Вживати заходи щодо відбиття нападу шляхом застосування службового собаки, вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили.
У разі заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надавати йому першу медичну допомогу.
У випадку смерті правопорушника під час застосування заходів оборони повідомляти про це органи внутрішніх справ і забезпечувати недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів.
Доглядати і стежити за станом здоров'я собаки, регулярно дресирувати його, вдосконалювати робочі якості.
За особливими умовами договору вести реєстрацію показань приладів екологічної та локальної пожежної безпеки, наглядати за устаткуванням, яке встановлено на об'єкті, що охороняється, додержуватись чинних норм з охорони праці. У разі виявлення порушень норм терміново повідомляти про це представника власника об'єкта або уповноваженого ним органу.
Сприяти правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов'язків за місцем виконання своїх охоронних функцій.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в)     не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є)     знати основи інформаційних технологій;
ж) робітники, робота яких пов’язана з авіаційним, автомобільним, морським, річковим, залізничним транспортом, виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
У разі охорони об’єктів категорії Б, В*.

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання
75.24.1. Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки.

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: по закінченню навчання не менш 18 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.


Примітка: Освітньо-кваліфікаційна характеристика взята з Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО  5169-ОК.74.60-2011Директор
Тернопільського ЦПТО № 1                            В.І. Цьох
*Класифікація об’єктів охорони за категоріями Б та В за ГСТУ 78.11.001.-98
    Об’єкти та приміщення категорії «Б»: (підприємства, магазини, бази, сховища та ін.), де зберігаються:
а) комп’ютерна техніка;
б) малогабаритна та дефіцитна оргтехніка;
в) відео- та аудіотехніка, що користується попитом;
г) кіно- та фототехніка;
ґ) хутра натуральні та штучні і вироби з них;
д) шкіра натуральна та вироби з неї;
е) автомобілі та запасні частини до них;
є) примислові та продовольчі товари повсякденного попиту;
ж) технологічне та господарське обладнання;
з) технічна та конструкторська документація;
и) інвентар, напівфабрикати та ін.;
і) інші цінні товари.
Об’єкти та приміщення категорії «В»:
– особисте майно громадан (квартири, садиби громадан, гаражі, дачі, автомобільні стоянки та ін.).Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

1. Професія: 5169 «Охоронник»

2. Кваліфікація: 2 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
Чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності; організаційні вимоги до охорони об'єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів; службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об'єкта, доступу та допуску осіб до матеріальних та інших цінностей; тактико-технічні характеристики та правила використання охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення, територію об’єкта, особливості периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об'єкта, що охороняється; систему попереджувальних знаків і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час зупинок, завантаження та розвантаження, службові телефони, спеціальні знаки на перепустках та документації, зразки підписів та особисто службових і посадових осіб, які відповідають за охорону об'єкта, представників власника або уповноваженого ним органу; порядок дресирування та тренування службового собаки, застосування службового собаки, використання та застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони; порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляд речей і вилучення речей та документів, оформлення матеріалів на осіб, що скоїли адміністративні правопорушення; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки, порядок надання першої медичної допомоги; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв'язку з ними.

Повинен уміти:
Охороняти стаціонарний об'єкт, а також вантажі, що перевозяться різними транспортними засобами. Здійснювати візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за об'єктом, що охороняється.
Під час охорони стаціонарних об’єктів із встановленим пропускним режимом пропускати працівників, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту і випускати їх із території об'єкта в установленому порядку і за зразками документів, затверджених власником об'єкта або уповноваженим ним органом.
Звіряти дані супровідних документів із фактичною наявністю вантажів, перевіряти належність поданих для перевірки документів особі пред'явника.
Приймати та здавати вантажі з відповідними документами. Повідомляти старшого наряду з охорони, а під час виконання охоронних функцій в індивідуальному порядку – представника власника об’єкта або уповноваженого ним органу про неприбуття вантажів у встановлені терміни. Разом зі змінним охоронником та старшим наряду охорони перевіряти цілісність об'єкта, що охороняється, наявність замків та інших замикальних пристроїв, цілісність конструктивних елементів об'єкта, приміщень, місць зберігання транспортних засобів, що охороняються, наявність пломб і відбитків печаток у місцях, які визначено для опломбування, зберігання на стаціонарному об'єкті або під час перевезення матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей.
У разі виявлення факту невідповідності до вимог, що не дозволяє прийняти об’єкт під охорону або виконувати інші функції з охорони, повідомляти про це безпосередньому керівникові, у підпорядкуванні якого перебуває, та представника і власника об’єкта або уповноваженого ним органу. У разі виявлення пошкоджень та зіпсованості конструктивних елементів об'єкта, що охороняється, місць зберігання матеріальних та інших цінностей, пакування вантажів для їх перевезення, відсутності пломб і відбитків печаток на них невідкладно сповіщати про це представника власника або уповноваженого ним органу, старшого наряду охорони об'єкта або повідомляти про подію в територіальні органи внутрішніх справ.
Приймати та здавати об'єкт або вантажі, що перевозяться, із записом про це в журналі приймання-здавання об'єкта під охорону.
Візуально та з використанням спеціального обладнання контролювати периметр огорожі, правильність застосування комплексу організаційно-технічних заходів захисту місць зберігання та перевезення матеріальних та інших цінностей. Періодично контролювати справність охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення тощо.
Забезпечувати зберігання вогнепальної зброї, інвентарного майна поста охорони.
У разі прямого нападу на об'єкт, що охороняється, з метою розкрадання, пограбування матеріальних та інших цінностей, безпосередньої загрози життю та здоров'ю охоронника об'єкта, інших працівників та осіб, які перебувають на території об'єкта, що охороняється, протиправних дій проти персоналу охорони під час виконання покладених на нього завдань та обов'язків застосовувати проти порушників заходи необхідної оборони відповідно до чинного законодавства України.
    Вживати заходи щодо відбиття нападу шляхом застосування службового собаки, вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили.
У разі заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надавати йому першу медичну допомогу.
У випадку смерті правопорушника під час застосування заходів оборони повідомляти про це органи внутрішніх справ і забезпечувати недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів.
Доглядати і стежити за станом здоров'я собаки, регулярно дресирувати його, вдосконалювати робочі якості.
За особливими умовами договору вести реєстрацію показань приладів екологічної та локальної пожежної безпеки, наглядати за устаткуванням, яке встановлено на об'єкті, що охороняється, додержуватись чинних норм з охорони праці. У разі виявлення порушень норм терміново повідомляти про це представника власника об'єкта або уповноваженого ним органу.
Сприяти правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов'язків за місцем виконання своїх охоронних функцій.

4.Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в)     не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати основи інформаційних технологій;
ж) робітники, робота яких пов’язана з авіаційним, автомобільним, морським, річковим, залізничним транспортом, виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
У разі охорони об’єктів категорії Б, В*.
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Охоронник» 1-го розряду:
– за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів, без вимог до стажу роботи;
– за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Охоронник» 1-го розряду – не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання
75.24.1. Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: по закінченню навчання не менш 18 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

    

Примітка: Освітньо-кваліфікаційна характеристика взята з Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО  5169-ОК.74.60-2011

Директор
Тернопільського ЦПТО № 1                            В.І. Цьох


*Класифікація об’єктів охорони за категоріями Б та В за ГСТУ 78.11.001.-98
    Об’єкти та приміщення категорії «Б»: (підприємства, магазини, бази, сховища та ін.), де зберігаються:
а) комп’ютерна техніка;
б) малогабаритна та дефіцитна оргтехніка;
в) відео- та аудіотехніка, що користується попитом;
г) кіно- та фототехніка;
ґ) хутра натуральні та штучні і вироби з них;
д) шкіра натуральна та вироби з неї;
е) автомобілі та запасні частини до них;
є) примислові та продовольчі товари повсякденного попиту;
ж) технологічне та господарське обладнання;
з) технічна та конструкторська документація;
и) інвентар, напівфабрикати та ін.;
і) інші цінні товари.
Об’єкти та приміщення категорії «В»:
– особисте майно громадан (квартири, садиби громадан, гаражі, дачі, автомобільні стоянки та ін.).Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»

1. Професія: 5169 «Охоронник»

2. Кваліфікація: 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:
Чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності; організаційні вимоги до охорони об'єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів; службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об'єкта, доступу та допуску осіб до матеріальних та інших цінностей; тактико-технічні характеристики та правила використання охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення, територію об’єкта, особливості периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об'єкта, що охороняється; систему попереджувальних знаків і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час зупинок, завантаження та розвантаження, службові телефони, спеціальні знаки на перепустках та документації, зразки підписів та особисто службових і посадових осіб, які відповідають за охорону об'єкта, представників власника або уповноваженого ним органу; порядок дресирування та тренування службового собаки, застосування службового собаки, використання та застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони; порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляд речей і вилучення речей та документів, оформлення матеріалів на осіб, що скоїли адміністративні правопорушення; правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки, порядок надання першої медичної допомоги; місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв'язку з ними.

Повинен уміти:
Охороняти стаціонарний об'єкт, а також вантажі, що перевозяться різними транспортними засобами. Здійснювати візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за об'єктом, що охороняється.
Під час охорони стаціонарних об’єктів із встановленим пропускним режимом пропускати працівників, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту і випускати їх із території об'єкта в установленому порядку і за зразками документів, затверджених власником об'єкта або уповноваженим ним органом.
Звіряти дані супровідних документів із фактичною наявністю вантажів, перевіряти належність поданих для перевірки документів особі пред'явника.
Приймати та здавати вантажі з відповідними документами. Повідомляти старшого наряду з охорони, а під час виконання охоронних функцій в індивідуальному порядку – представника власника об’єкта або уповноваженого ним органу про неприбуття вантажів у встановлені терміни. Разом зі змінним охоронником та старшим наряду охорони перевіряти цілісність об'єкта, що охороняється, наявність замків та інших замикальних пристроїв, цілісність конструктивних елементів об'єкта, приміщень, місць зберігання транспортних засобів, що охороняються, наявність пломб і відбитків печаток у місцях, які визначено для опломбування, зберігання на стаціонарному об'єкті або під час перевезення матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей.
У разі виявлення факту невідповідності до вимог, що не дозволяє прийняти об’єкт під охорону або виконувати інші функції з охорони, повідомляти про це безпосередньому керівникові, у підпорядкуванні якого перебуває, та представника і власника об’єкта або уповноваженого ним органу. У разі виявлення пошкоджень та зіпсованості конструктивних елементів об'єкта, що охороняється, місць зберігання матеріальних та інших цінностей, пакування вантажів для їх перевезення, відсутності пломб і відбитків печаток на них невідкладно сповіщати про це представника власника або уповноваженого ним органу, старшого наряду охорони об'єкта або повідомляти про подію в територіальні органи внутрішніх справ.
Приймати та здавати об'єкт або вантажі, що перевозяться, із записом про це в журналі приймання-здавання об'єкта під охорону.
Візуально та з використанням спеціального обладнання контролювати периметр огорожі, правильність застосування комплексу організаційно-технічних заходів захисту місць зберігання та перевезення матеріальних та інших цінностей. Періодично контролювати справність охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв'язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення тощо.
Забезпечувати зберігання вогнепальної зброї, інвентарного майна поста охорони.
У разі прямого нападу на об'єкт, що охороняється, з метою розкрадання, пограбування матеріальних та інших цінностей, безпосередньої загрози життю та здоров'ю охоронника об'єкта, інших працівників та осіб, які перебувають на території об'єкта, що охороняється, протиправних дій проти персоналу охорони під час виконання покладених на нього завдань та обов'язків застосовувати проти порушників заходи необхідної оборони відповідно до чинного законодавства України.
    Вживати заходи щодо відбиття нападу шляхом застосування службового собаки, вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили.
У разі заподіяння шкоди здоров'ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надавати йому першу медичну допомогу.
У випадку смерті правопорушника під час застосування заходів оборони повідомляти про це органи внутрішніх справ і забезпечувати недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів.
Доглядати і стежити за станом здоров'я собаки, регулярно дресирувати його, вдосконалювати робочі якості.
За особливими умовами договору вести реєстрацію показань приладів екологічної та локальної пожежної безпеки, наглядати за устаткуванням, яке встановлено на об'єкті, що охороняється, додержуватись чинних норм з охорони праці. У разі виявлення порушень норм терміново повідомляти про це представника власника об'єкта або уповноваженого ним органу.
Сприяти правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов'язків за місцем виконання своїх охоронних функцій.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а)     раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в)    не допускати браку в роботі;
г)    знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є)     знати основи інформаційних технологій;
ж) робітники, робота яких пов’язана з авіаційним, автомобільним, морським, річковим, залізничним транспортом, виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, у тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержуватися нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.
У разі охорони об’єктів категорії А, Б та В* з виданням вогнепальної зброї**.

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Охоронник» 2-го розряду»:
– за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
– за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Охоронник» 2-го розряду не менш 1-го року.

6. Сфера професійного використання
75.24.1. Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: по закінченню навчання не менш 18 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

Примітка: Освітньо-кваліфікаційна характеристика взята з Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО  5169-ОК.74.60-2011


Директор
Тернопільського ЦПТО № 1                            В.І. Цьох*Класифікація об’єктів охорони за категоріями Б та В за ГСТУ 78.11.001.-98
Об’єкти та приміщення категорії «А»:
а) об’єкти життєзабезпечення населених пунктів;
б) фабрики та центральні сховища грошових знаків та цінних паперів;
в) об’єкти Державного комітету по телебаченню та радіомовленню;
г) державні центральні статистичні управління;
ґ) сховища державних архівів;
д) особливо важливі приміщення, де зберігаються:
– кошти, незалежно від дозволеного залишку зберігання (поштові відділення та вузли зв’язку, виплатні каси підприємств, організацій, установ, головні об’єднанні каси торговельних підприємств, обмінні пункти валюти та ін.);
– зброя, боєприпаси (стрілецькі тири, кімнати зберігання зброї підприємств та закладів освіти, стрілецькі стенди, магазини з реалізації мисливської та спортивної зброї, майстерні з ремонту зброї та ін.);
– наркотичні та психотропні речовини, прекурсори, отрути (бази аптеко управлінь, аптеки, склади мобрезерву, наукові, медичні та інші установи, у практиці яких використовують ці речовини);
– дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби з них (ювелірні заводи і майстерні, магазини, ломбарди, бази, склади, сховища підприємств, установ та організацій, що використовують у своїй діяльності дорогоцінні метали та каміння, пункти закупівлі дорогоцінних металів і каміння та ін.);
– історичні та культурні цінності державного значення (музеї, картинні галереї, фондосховища музеїв, наукові бібліотеки та ін.);
– вибухові та радіоактивні речовини і матеріали;
– бази та склади зі зберіганням цінностей на суму понад 100 тис. мінімальних зарплат;
– інші об’єкти державного значення.
Об’єкти та приміщення категорії «Б»: (підприємства, магазини, бази, сховища та ін.), де зберігаються:
а) комп’ютерна техніка;
б) малогабаритна та дефіцитна оргтехніка;
в) відео- та аудіотехніка, що користується попитом;
г) кіно- та фототехніка;
ґ) хутра натуральні та штучні і вироби з них;
д) шкіра натуральна та вироби з неї;
е) автомобілі та запасні частини до них;
є) промислові та продовольчі товари повсякденного попиту;
ж) технологічне та господарське обладнання;
з) технічна та конструкторська документація;
и) інвентар, напівфабрикати та ін.;
і) інші цінні товари.
Об’єкти та приміщення категорії «В»:
– особисте майно громадян (квартири, садиби громадан, гаражі, дачі, автомобільні стоянки та ін.).
** За умови наявності законодавчих підстав вогнепальна зброя може видаватися охоронникам 3-6 розрядів після затвердження керівником підрозділу охорони висновку щодо можливості допуску конкретного працівника до самостійного несення служби зі зброєю.


    


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»


1. Професія 8322 Водій автотранспортних засобів категорії «В».

2 Спеціалізація: водіння автотранспортних засобів категорії “В”.

3.Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:
Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії В та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.
 
Повинен уміти:
Керує  автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії В за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу. Буксирує автопричіп повною масою до 750 кг. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища. Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу. Подає автотранспортний засіб під навантаження та розвантаження або до місця посадки і висадки пасажирів. Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності, а також порядок розміщення пасажирів в легкових автомобілях. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання механізмів. Виконує регулювальні роботи. Заправляє автомобільні транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію. Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

5. Загальнопрофесійна вимоги
Повинен:
а)раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б)додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

6. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:
Попередні освітньо-кваліфікаційні рівні
    на категорію „В” – повна загальна середня або базова освіта. Без вимог до стажу роботи.

7.Сфера професійного використання випускника
Автомобільні перевезення

8.Специфічні вимоги
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років, з віковим обмеженням використання посвідчення водія з 18 років.
-Стать-чоловіча, жіноча
-Медичні обмеження
Примітка: Освітньо-кваліфікаційна характеристика взята з Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО  8322.ОІ.00.60.24-2012