ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ДНЗ  «ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

1. Професія 8333 Машиніст крана (кранівник).

2. Кваліфікація –2 розряд

3.Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:
Будову, принцип роботи та правила експлуатації кранів, які обслуговуються; граничну вантажопідйомність крана, тросів та ланцюгів; правила переміщення сипких, штучних, лісових та інших аналогічних вантажів; систему вмикання двигунів та контролерів; основи електротехніки та слюсарної справи.
 
Повинен уміти:
Керувати мостовими і шлюзовими кранами, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями вантажопідйомністю до 3 т, під час виконання простих робіт при навантаженні, розвантаженні, перевантаженні та транспортуванні сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів. Керувати монорейковими візками, консольними кранами та кран-балками. Перевіряти правильність кріплення тросів, регулювання гальм та дію запобіжних пристроїв. Брати участь у ремонті крана, який обслуговує.

4. Загальнопрофесійна вимоги
Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
е) робітники, безпосередньо зайняті керуванням і осбулговуванням машин та устаткування (оператори, машиністи, апаратники, електромонтери тощо), повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:
Базова, повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6.Сфера професійного використання випускника
Всі види економічної діяльності.

7.Специфічні вимоги
Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.
Примітка: Освітньо-кваліфікаційна характеристика взята з Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8333.ОІ.45.20-2013


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ДНЗ  «ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

1. Професія 8333 Машиніст крана (кранівник).

2. Кваліфікація – 3 розряд

3.Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати:
Будову і принцип роботи кранів та механізмів, які обслуговуються; способи визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом; правила експлуатації кранів під час установлення деталей, виробів та вузлів на верстат; порядок завантаження стелажів продукцією згідно із установленою номенклатурою і спеціалізацією; технологічний процес внутрішньоскладської переробки вантажів; правила укладання і зберігання вантажів на стелажах; основи електротехніки та слюсарної справи.
 
Повинен уміти:
Керувати мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 3 до 15т, баштовими самохідними, самопідіймальними портально-стріловими кранами вантажопідйомністю до 3т, баштовими стаціонарними і козловими кранами вантажопідйомністю до 5т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3м) та інших аналогічних вантажів.
Керувати мостовими і шлюзовими кранами вантажопідйомністю до 10т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 до 6м) та інших аналогічних вантажів. Здійснювати встановлення деталей, виробів та вузлів на верстат, переміщення мостів та інших монтажних пристроїв і механізмів.
Керувати електроталями, переносними кранами під час виконання всіх видів робіт.
Керувати стелажними кранами-штабелерами вантажопідйомністю до 1т, оснащеними різними вантажозахоплювальними механізмами та пристроями, під час виконання робіт з укладання вантажів на стелажі, знімання їх із стелажів, доставляння на вантажний майданчик і укладання в контейнери, пакети та на піддони.

4. Загальнопрофесійна вимоги
Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
е) робітники, безпосередньо зайняті керуванням і осбулговуванням машин та устаткування (оператори, машиністи, апаратники, електромонтери тощо), повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:
Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Машиніст крана (кранівник)» 2-го розряду:
— за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах І-го, ІІ-го та ІІІ-го атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
— за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професію «Машиніст крана (кранівник)» 2-го розряду – не менше 1-го року.

6.Сфера професійного використання випускника
Всі види економічної діяльності.

7.Специфічні вимоги
Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.
Примітка: Освітньо-кваліфікаційна характеристика взята з Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8333.ОІ.45.20-2013